aps

TKO SU ČLANOVI DRUŠTVA

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju član je Europske seksološke federacije
doc. dr. sc.

Goran Arbanas

Dr. med., psihijatar, psihoterapeut, forenzički psihijatar, FECSM, seksualni terapeut, grupni analitičar

Predsjednik društva i član izvršnog odbora Europske seksološke federacije

Lorem ipsum

Nataša Barolin Belić

Gestalt psihoterapeutkinja, EAGT, ECP

 

Tajnica društva

Članovi upravnog odbora društva

dr. sc. Tanja Jurin, prof. psihologije
prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
mr. sc. Annina Sartorius, klinička psihologinja

stručni tim

Edukaciju iz seksualne terapije završilo je desetero stručnjaka koji su time stekli naziv seksualnog terapeuta. To su (abecednim redom): Goran Arbanas, Nataša Barolin Belić, Lovorka Brajković, Ivana Grabar, Tanja Jurin, Rajna Knez, Karin Kuljanić, Annina Sartorius, Ida Šamanović, Aleksandar Štulhofer.

Naziv savjetnika u području seksualnog zdravlja stekli su Nina Bašić-Marković, Maja Lipanović, Maja Mamula, Nataša Mrduljaš Đujić i Hrvoje Tiljak.

ČLANSTVO

Članstvo u Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju može biti redovno, podržavajuće i počasno:

Redovnim članom Hrvatskog društva za seksualnu terapiju može postati svaka osoba koja je završila edukacijski program iz područja seksualne terapije/savjetovanja (u zemlji ili inozemstvu, što se potvrđuje diplomom ili odgovarajućim certifikatom.)


Podržavajućim članom Hrvatskog društva za seksualnu terapiju može postati svaka osoba koja želi aktivno raditi na promociji seksualnog zdravlja i ciljeva HDST-a.


Počasni članovi i članice su osobe koje su svojim radom iznimno doprinijele ostvarenju ciljeva djelovanja Društva.

O prijemu u redovno i podržavajuće članstvo odlučuje Skupština Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, a na prijedlog Upravnog odbora.

Odluku o izboru počasnog člana/članice donosi Skupština.

logo1

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Croatian Association for Sexual Therapy